preload

Gamintojai

Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas € 0.00
Viso € 0.00

Krepšelis Pirkti

5 kW saulės elektrinė su dvipuse apskaita - 2500 €

5 kW saulės elektrinė su dvipuse apskaita - 2500 €
Susimontuokite 5 kw saulės elektrinę ant nuožulnaus stogo tik už 2500 € + PVM, kuri atsipirks per 10 metų, jeigu ESO dar labiau nepakels mokesčio. Moduliai Sunrise, inverteris ABB. Kainos krenta, kas neskuba, tas išlošia.

Smulkiau

Sumažinta kaina! € 2,850.00 be mok. € 2,508.00 be mok.

Į krepšelį

Dokumentai, priedai

Kam mokėti brangiau, jei galite susimontuoti saulės elektrinę žymiai pigiau, kuri atsipirks per 10 metų, jeigu ESO dar labiau nepadidins mokesčio už priduodamą perteklinę elektrą. Patys pasidarę, sutaupysite mažiausiai 3000 € !!!  Jums tereikia užpildyti paraišką svetainėje www.manogile.lt  , nusipirkti įrangą, o elektros instaliacijos darbams pasamdykite elektriką su VEI atestatu. Elektrinės prijungimas prie tinklo kainuoja tik 100 €. Dvipusės apskaitos skaitiklį sumontuos ESO.
Čia yra asmenų sąrašas, galinčių atlikti elektros instaliaciją ir prijungti saulės elektrines prie ESO tinklo

5 kw saulės elektrinės, ant nuožulnaus stogo, komplektą sudaro:
1. Polikristaliniai saulės moduliai -  Sunrise SR-P660280 (280W)  -  18 vnt.    (1000 € + PVM)
2. Inverteris -  ABB PVI 6.0 TL-OUTD -  1 vnt.  (1089 € + PVM)
3. Montavimo sistema -  Remor      (400 € + PVM)
Arba galite komplektuotis visaip kitaip.   Prekių katalogas yra čia

!!!  Nelaipiokite ant saulės modulių, nes gali sutrūkinėti silicio plokštelės, kurios vėliau prie tam tikrų aplinkybių stipriai įkais ir gali kilti gaisras.

PASKAIČIUOKIME.  UAB'ai 5 kw saulės elektrinę siūlo už maždaug 6.000 €.  Pagal jų teorijas, elektrinė veiks 25 metus ir pagamins 100.000 kw/h.
6000 € : 100000 kw/h = 0,06 €.
Vadinasi 1 kw/h savikaina bus 6 ct. Pridėkime ESO mokestį 4 ct ir gausime, kad patiems gamintis elektrą kainuoja  1 kw/h - 10 ct.  Tai kur čia biznis?
Apčiuopiama nauda gaunama kai saulės moduliai naudojami vietoje stogo dangos, pavyzdžiui renovuojant seną stogą, arba statant naują ir kai pagamintą elektrą nekaupiate ESO tinkle.

Pigių moduliųPagaminamos elektros energijos kiekis procentais gmintojai deklaruoja, kad Lietuvoje 5 kw saulės elektrinė metuose pagamins  5000 kw/h. Tačiau realiai pagamina tik apie 3000 - 4000 kw/h  ir kai nėra prastovų dėl gedimų. Taip pat visi jie sako, kad po 10 metų modulių efektyvumo dar liks 90%. Netikėkite. Vokietijoje jau ardomos saulės elektrinės, nepraėjus nei 10 metų, nes jos nebeveikia, arba veikia silpnai.
Čia pigiai parduodami išmesti fotovoltiniai moduliai

PARAMA.   2020 metų loterija prasidės nuo sausio 2 dienos, tačiau dėl įvairiausių apribojimų, ne visi ją galės gauti. Prašymus pildyti galės tik individualių namų savininkai, svetainėje  www.apva.lt 


SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI
Reikalavimai fiziniams asmenims:
•    fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
•    pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Reikalavimai įrangai:
•    turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
•    saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
•    inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
Paramos dydis:
323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
•    pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą;
•    įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
•    pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
•    namo unikalų numerį;
•    ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);
•    inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
•    elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
1. Elektrinės įrengimo būdas:
1.1.    ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2.    ant žemės – žemesnis balas.
2. Inverterio galia:
2.1.    iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2.    daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Ką darys APVA, gavusi registracijos formas?
•    pasibaigus 60 dienų trukusiam kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos formas ir pagal prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą;
•    pagal sudarytą registracijos formų sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuos fizinius asmenis apie jiems numatytą skirti finansavimą.
Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog numatytas skirti finansavimas?
•    įdiegti saulės elektrinę
•    pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą.
Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
•    sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
•    įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;
•    atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė.
Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?
•    elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui
•    sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia.
Per kiek laiko gausite išmoką?
•    ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su sąlyga, jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus nustatyta trūkumų;
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
•    5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
•    5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
•    sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Linkime sėkmės.

© 2019 Visos teisės saugomos       Privatumas